www.belspedteam.eu Belsped Team Logistic Facebook oldala

Üzleti szabályzat

A Belsped Team Logistic Zrt. tevékenységét a vonatkozó hatályos jogszabályok, a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF) és az Incoterms szerint végzi. Az ezekben külön nem szabályozott feltételeket a Belsped Team Logistic Zrt. Üzleti Szabályzata tartalmazza.

 

a./ Gyűjtáru fogalma, nemzetközi gyűjtőforgalom

Normál kereskedelmi áru meghatározása gyűjtőforgalomban:
1 colli> 1000 kg hossza: 1 colli>250 cm szélessége 1 colli >150 cm
Ettől eltérő küldemények külön egyeztetés és díj alapján szállítandók. 

A díjszámítás alapja: 1 m3= 300 kg vagy 1 ládaméter = 1750 kg

Terjedelmes áruk esetén (ha 1 m3 kevesebb, mint 300 kg) a köbméter és 300 kg szorzata a számítási díj.
A díjszámítás bevallott adatok alapján történik, azonban a Belsped Team Logistic Zrt. jogosult ellenőrizni az adatokat és különbözet esetén, jegyzőkönyv felvétele mellett módosíthatja a díjat, ha az eltér a megbízó által megadott mennyiségtől.
A szállítandó árut a Belsped Team Logistic Zrt. szállításra alkalmas csomagolásban vagy raklapon veszi át. Ennek hiánya esetén a Belsped Team Logistic Zrt. vállalja a csomagolás, címkézés elkészítését külön díjszabás ellenében.
A nem megfelelő csomagolás miatt keletkező sérülésekért a Belsped Team Logistic Zrt. nem vállal felelősséget.
Az export illetve import gyűjtőforgalom a Belsped Team Logistic Zrt. raktárán keresztül bonyolódik. Nemzetközi gyűjtőáruk esetében az áruk általában átrakással kerülnek szállításra:

tranzit raktár Budapest (Szikratávíró u. )– célország tranzit raktár- tranzit raktár Budapest (Szikratávíró u.)

Export és import gyűjtőforgalomban a külföldi oldalon a Belsped Team Logistic Zrt. érdekeltségébe tartozó szállítmányozói raktárakon keresztül kerül az áru továbbításra. Export áru esetén a Belsped Team Logistic Zrt. külföldi partnere értesíti ki a címzettet az áru érkezéséről és végzi el az áru kiszállítását valamint intézkedik szükség szerint vámkezeléséről vagy az áruval kapcsolatos egyéb, megbízás szerinti teendőről.  Import áru esetén ugyanezt a Belsped Team Logistic Zrt. végzi el.

 

b./ Komplett kocsis nemzetközi forgalom

Az egyedi vagy keretszerződésben rögzített feltételek szerint az áruk közvetlenül, átrakás nélkül, háztól-házig kerülnek szállításra. (Door to Door) Az áru összerakható más küldeménnyel, kivéve, ha a megbízó ezt kifejezetten nem engedélyezi. (Express szállítás, vagy különösen érzékeny áru, stb).

Rendszeres megbízás esetén a szállítási feltételek keretszerződésben lesznek rögzítve, míg az egyedi megbízás küldeményenként, a honlapról letölthető „ Szállítmányozási Megbízás” formulával vagy e-mailen, levélben történhet. Ez esetben a Megbízás szerződésnek minősül.

 

c./ Belföldi szállítás

A Belsped Team Logistic Zrt. országosan végez áruszállítást, áruterítést. A szállítási határidőt a Megállapodás tartalmazza. Legkisebb díjszámítási tömeg: 100 kg.

Gyűjtőáruk kiszállítása, begyűjtése munkanapokon 7:00-17:30 óráig történik. Ettől eltérő igény esetén külön egyeztetés szükséges. A megbízó köteles a megadott időben gondoskodni az áru átvételéről/ kiadásáról. Amennyiben az áru kiadása a megbízó mulasztásából nem valósul meg, az így meghiúsult fuvar teljes költségét a megbízó fizeti az újbóli szállításon felül.

Pótlékok:

Sürgősségi felár: alap ár +50%. ADR - es küldemények esetén:alap ár +25%
Díjmentes várakozási idő: 30 perc. Ezen túl minden megkezdett 30 perc után pótdíj fizetendő.
Ennek mértékét az érvényes Tarifa vagy egyedi megállapodás rögzíti.

 

d./ Raktározás

A Belsped Team Logistic Zrt. raktárár bázisának címe: 1211 Budapest, Szikratávíró u. 17-21.
Masped Logisztikai Központ
A raktározási szerződés általában nm alapon történik. 1 Euro raklap= 1 nm.
A raktárban veszélyes áru nem tárolható.
Raktár nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig.

 

e./ Megbízás, szerződések

A megbízásokat az indítási napot megelőzően legalább 48 órával előbb szükséges írásban megadni.
A megbízó felelőssége, hogy a megbízásban megadott adatok a valóságnak megfeleljenek, illetve az árut a megfelelő kereskedelmi okmányok kísérjék.
A megbízáson szerepelnie kell az áru pontos leírásának (tömeg, térfogat, érték, árumegnevezés, különleges utasítás, átvevő és lerakó hely pontos megnevezése, stb).
A megbízás díjmentes lemondása a tárgynapot megelőző napon 12 óráig lehetséges. Ezt követően akár a teljes szállítási díj leszámlázásra kerülhet. (holtfuvardíj)

 

f./ Áru sérülés kezelése, káresemény

Árusérülés, árukár esetén a Belsped Team Logistic Zrt. a megbízó haladéktalan értesítése mellett elsősorban gondoskodik a kárenyhítésről. Felveszi a jegyzőkönyvet és a biztosító társaságok bevonásával törekszik a kártérítési folyamat mielőbbi megindítására. Ehhez szükséges a megbízó hatékony közreműködése, a szükséges dokumentáció mielőbbi eljuttatása (áruszámla, kárszámla, stb) annak érdekében, hogy a biztosítók mielőbb megkezdhessék a kárügyintézést.

 

g./ Biztosítás

A Belsped Team Logistic Zrt. rendelkezik a tevékenységéhez szükséges összes garanciával és biztosítással, így többek között érvényes szállítmányozói felelősség, fuvarozói felelősség és CMR biztosítással.  A Belsped Team Logistic Zrt. hibájából történő káresemények esetén a kárrendezés a CMR vagy a fuvarozói felelősség biztosítás illetve a Belsped Team Logistic Zrt. szállítmányozói felelősség biztosítása alapján történik. A Megbízó teljes körű „all-in” biztosítása nyújt fedezetet a teljes kár megtérítésére, ezért – főként értékes küldemények esetén – ennek megkötése a megbízó elsőrendű kötelezettsége, melyet felhatalmazás esetén a Belsped Team Logistic Zrt. a megbízó nevében és költségére a megbízó igénye szerint megköt. Nagy áruérték és/ vagy érzékeny áru esetén ennek hiányában Belsped Team Logistic Zrt. akár el is elutasíthatja a szállítási igényt.

 

h./ Fizetési feltételek

A fizetési határidő a teljesítéstől számított 8 munkanap, azonban rendszeres megbízóinkkal, szerződött ügyfeleinkkel esetenként külön megállapodás alapján számolunk el. A fizetés történhet átutalással vagy készpénzben. Lehetőség van mind HUF-ban, mind devizában (EURO – ban vagy USD- ben ) kiegyenlíteni a számlát. Késedelmes fizetés esetén a jogszabályban meghatározott késedelmi kamat kerülhet felszámolásra.

30 napot meghaladó kintlévőség esetén, póthatáridő kiszabását követően, fizetési meghagyást vagy egyéb jogi eljárást indítunk, ez esetben az eljárással kapcsolatos minden költség is a megbízót terheli.

 

i./ Jogviták

A Belsped Team Logistic Zrt. tevékenységét a hatályos jogszabályok és a MÁSZF szerint végzi. Jogviták esetén elsősorban peren kívüli megegyezésre törekszik, amennyiben ez nem jár sikerrel, a Pesti Központi Kerületi Bíróság hatáskörébe utalják az ügyet.